Home / Nieuws / Covid-19 Protocol Benevia Muziekcentrum

Covid-19 Protocol Benevia Muziekcentrum

Protocol verantwoord bijeen komen, repeteren en concerten geven in het
Benevia Muziekcentrum (hierna: “het BMC”), gelegen te Dordrecht aan de
Spirea 7, eigendom van de vereniging Dordrechts Philharmonisch Orkest
(hierna: “DPhO”).

Algemeen: Het BMC wordt per 6 juni 2021 conform de richtlijnen van de overheid en het
RIVM opnieuw in gebruik genomen
In afwachting van een onderzoek naar de besmettingsrisico’s van zingen is het vooralsnog
niet toegestaan in het BMC samen met anderen te zingen.

Het gebruik van het BMC zoals thans voorzien per 6 juni 2021:
• Woensdag avond (ca 19:30 – 22:00 uur) Orchestvereniging Dordrecht.
• Overige dagen en tijdstippen: DPhO vooralsnog voor vergaderingen of repetities van
eigen leden en incidentele verhuring.
• Zondag ochtend (ca. 9:00 – 14:00 uur) de Kerk: House of Light Ministries / Ruach
De bijeenkomsten van de Kerk vinden plaats volgens zijn eigen protocol.

Voor verdere details ten aanzien van de uitvoering van het protocol, klik hier.

Top