Home / Dirigent gezocht!

Dirigent gezocht!

INSCHRIJVING GESLOTEN
Vacature dirigent Phil Kidzz en Phil Young

Het Dordrechts Philharmonisch, beter bekend als “De Phil”, is opgericht in 1925 en bestaat uit diverse orkesten. Het vlaggenschip van de vereniging is het Dordrechts Philharmonisch Orkest dat een 65-tal muzikanten telt. Dit orkest behoort tot de hoogste muziekafdeling van Nederland, de eerste divisie. Daarnaast kent de Phil een zeer actief jeugdorkest, Phil Young, van waaruit regelmatig leden naar het Dordrechts Philharmonisch Orkest doorstromen. Beginnende muzikanten leren samenspelen in Phil Kidzz, het leerlingorkest. De vereniging kent ook een swingend jazzorkest onder de naam Phil’s BigBand. Recreanten kunnen muziek maken in Phil Good. De nieuwste telg van de vereniging is Egerländerkapel Phil Spaβ.

Het Dordrechts Philharmonisch is een muziekvereniging die muziek maken op het hoogst mogelijke niveau nastreeft. Daarnaast hecht de vereniging aan een actief verenigingsleven. Dit betekent dat samenzijn, vriendschap en gezelligheid een even grote plaats innemen.

Doelstelling van de vereniging

Het Dordrechts Philharmonisch is een muziekvereniging die het nastreeft om met alle orkesten c.q. ensembles op het, in Nederland, hoogst mogelijke niveau voor amateur-orkesten (dus in beginsel zonder beroepskrachten) te musiceren door het verzorgen van wekelijkse repetities, van regelmatige concerten en deelname aan concoursen/festivals. Uitgangspunt is dat muzikanten van deze orkesten c.q. ensembles lid zijn van de vereniging

Om dit muzikale niveau mogelijk te maken hecht de vereniging waarde aan:

1. Kwaliteitsverbetering van de individuele muzikant
2. Een jeugdafdeling, incl. muziekonderwijs aan jeugd
3. Een zo evenwichtig mogelijke bezetting van de orkesten
4. Een grote aanwezigheid van muzikanten bij repetities
5. Maximale binding muzikanten aan de vereniging

Tevens is het Dordrechts Philharmonisch een vereniging voor en van de leden. Daarom organiseert de vereniging diverse activiteiten die de onderlinge band versterken, bij voorkeur in combinatie met muziek.

Doelstelling Phil Kidzz en Phil Young

Het Dordrechts Philharmonisch is een muziekvereniging die met een jeugdafdeling jongeren een muzikaal en sociaal ”thuis“ biedt. Tevens is een doelstelling van de vereniging jonge leden op te leiden voor het Dordrechts Philharmonisch Orkest om zodoende de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

De Phil beschikt over drie jeugdafdelingen (leerlingen – muziekschool, leerlingenorkest en jeugdorkest) zodat jongeren op hun eigen niveau muziek kunnen maken. Doorstroming naar een volgende geleding wordt gestimuleerd. Hierbij zijn de individuele kwaliteiten van de jongeren bepalend. De vereniging wil een zo hoog mogelijk muzikaal niveau bereiken door middel van gesubsidieerd professioneel muziekonderwijs. Hierbij houdt de vereniging frequent contact met de docenten. De vereniging biedt ook blokfluitlessen aan; bij Phil Starterzz leren de jongste muzikanten de basisbeginselen van het muziekschrift en het bespelen van de blokfluit.

De band tussen de geledingen onderling en tussen de jongeren en de andere leden wordt verstevigd door gezamenlijke (muzikale) activiteiten. De verhouding tussen de muzikale en sociale activiteiten is gelijkwaardig. We streven naar het geven van minimaal zes concerten per jaar. Voor ouders/verzorgers van de jongeren wil het Dordrechts Philharmonisch een sociaal betrokken vereniging zijn. Hiervoor worden activiteiten ontwikkeld die gericht zijn op samenwerking met en voor de ouders/verzorgers. Het beleid is erop gericht de jeugdafdeling onder de aandacht te brengen van anderen en zodoende ledenwerving te bevorderen.

Wij bieden

 • een prettige werksfeer,
 • ruimte om te ontwikkelen tot muzikaal leider van de jeugdafdeling,
 • repeteerruimte in ons eigen muziekcentrum,
 • passende marktconforme vergoeding,
 • ruimte voor eigen initiatieven, ten behoeve van het verenigingsleven voor de jeugd,
 • voldoende mogelijkheden, middelen, ondersteuning en lef om heel leuke dingen binnen de vereniging te ondernemen (we hebben een livestream installatie),
 • groot ledenbestand, een regionaal speelveld,
 • diversiteit in muziekkeuze, geïnspireerd door onze 5 orkesten.

Wij zoeken een dirigent die zijn vak verstaat en…

 • die communicatief, pedagogisch en sociaal zodanig vaardig is, dat hij/zij op een prettige manier het beste uit het orkest weet te halen,
 • een voldoende theoretische achtergrond heeft en praktische ervaring met amateurjeugdorkesten heeft,
 • een goed musicus is en bij voorkeur ervaring bij een jeugdorkest heeft,
 • een frisse persoonlijkheid heeft met een inspirerende werking,
 • een grote kennis heeft van het klassieke, het hedendaagse en het lichte repertoire,
 • goed past bij de vereniging, de cultuur van de Phil respecteert en betrokken is bij de Phil,
 • in samenspraak met bestuur en dirigent Dordrechts Philharmonisch Orkest, heeft hij/zij een actieve rol in de overgang van jeugdleden naar het volgend orkest om zodoende de toekomst van de vereniging veilig te stellen,
 • een actieve rol vervult m.b.t. muziekkeuze,
 • waar nodig partijen kan arrangeren,
 • open staat voor projecten ten bate van de werving van nieuwe jeugdleden,
 • beschikbaar is op donderdag.

Graag schriftelijke motivatie en cv voor 4 maart 2022 naar secretaris@dpho.nl.

Repetitiedag: Donderdag
Repetitietijden:

 • 17.45-18.15 Phil Kidzz
 • 18.30-19.45 Phil Young

Repetitieplaats: BeneVia Muziekcentrum in Dordrecht

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lisa Korevaar via opleidingen@dpho.nl

Top