Home / Phileriaan / Phileriaan Maart 2021

Phileriaan Maart 2021

Na het Museumtuinconcert waren we zeer positief dat het ergste achter de rug zou zijn en dat we weer prachtige concerten konden gaan organiseren. Helaas zijn de maatregelen, overigens heel terecht, alleen maar aangescherpt en kunnen we nog steeds niet repeteren. Regelmatig ben ik nog in het BeneVia Muziekcentrum en als je dan door zo’n prachtig leeg gebouw loopt dan word je toch wel een beetje weemoedig. In gedachten zie je de orkesten op het podium en het publiek dat geniet van de prachtige muziek…

Wanneer we weer kunnen repeteren is nog onbekend, maar iedere week is er een kort overleg om de laatste coronastand te bespreken. De “Babbel met Kwizzzzz”, met dank aan Ben, is heel goed ontvangen. Er was veel belangstelling om hieraan mee te doen. Bijna iedereen was een beetje uitgelaten en weer heel blij dat er weer contact was met elkaar. Dat geeft weer aan dat De Phil een vereniging is van heel goede vrienden en vrijwilligers. Ook de initiatieven voor de workshops die nu zijn gestart worden heel positief ontvangen.

De Phil is een heel actieve vereniging met heel veel vrijwilligers. Een bestuur is nodig om alle initiatieven en activiteiten te coördineren, en natuurlijk ook om te besturen. Nico de Kievit, bestuurslid muziek, heeft al eerder aangegeven dat dit zijn -laatste bestuursjaar is en Ger Nas gaat verhuizen naar Groningen. Dit betekent dat er twee bestuursfuncties ingevuld moeten worden om de vereniging goed te laten functioneren. Voor de bestuursfunctie muziek zoeken we iemand uit de vereniging, maar de penningmeester kan ook iemand zijn van buiten de vereniging.

De Algemene Ledenvergadering staat voorlopig gepland op dinsdag 20 april. Een oproep aan alle leden en vrienden om voor de ALV kandidaten aan te dragen om deze, niet alleen prachtige, maar ook heel dankbare bestuursfuncties in te vullen.

Top