Home / Reglement bardienst/schoonmaakdienst

Reglement bardienst/schoonmaakdienst

Onze afspraken over bardienst/schoonmaakdienst behoren bij het lidmaatschap van de vereniging. Bedoeling is dat iedereen een steentje bijdraagt. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Onderscheid wordt gemaakt tussen de bardiensten op de eigen repetitie avond en bij andere evenementen. Voor de bardiensten op de eigen repetitie avond is het orkest zelf verantwoordelijk. Er is een geplastificeerd A4-tje waarop de werkzaamheden staan opgesomd op het whiteboard in de keuken. 

Voor de andere evenementen worden de taken gecoördineerd door de coördinator bardiensten. Voor de schoonmaak van het pand wordt een jaarplanner opgesteld door de coördinator(en) schoonmaak. Deze coördinatoren geven kleine mankementjes, tips voor onderhoud en schoonmaakmiddelen die bijna op zijn etc door aan de maandagmorgenploeg.

 Wie komt in aanmerking om bardienst/schoonmaakdienst te doen?

 • Ouder dan 18 jaar.
 • Jonger dan 75 jaar. Boven de 75 jaar oud op basis van vrijwilligheid.
 • Bestuursleden hebben vrijstelling, maar kunnen op verzoek wel ingedeeld worden.
 • Streamingsvrijwilligers hebben vrijstelling, maar kunnen op verzoek wel ingedeeld worden.
 • Leden maandagmorgen team hebben vrijstelling.
 • Leden commissie bladmuziek hebben vrijstelling
 • Jeugdleden van 16 en 17 jaar worden 1x/jaar ingedeeld in het schoonmaakteam en/of bij een evenement voor klusjes
 • Vaste huurders participeren in schoonmaakteam (en bar-team van eigen repetitie avonden mits ingewerkt)

Dispensatie

Buiten deze afspraken wordt op individuele basis dispensatie verleend. Een lid moet dit zelf aanvragen bij het bestuur/ orkestcoördinator. Dit wordt dan ook aan de coördinator bardiensten en het schoonmaakteam doorgegeven. Bij dispensatie overlegt het bestuur met het betreffende lid welke andere vrijwilligerstaken uitgevoerd kunnen worden (bv “administratieve taken”/ deelname commissie).

Afkopen van vrijwilligerswerk kan op 2 manieren: 

 1. €75 voor het totaalplaatje. Zowel bardienst tijdens repetitie wordt afgekocht als de deelname aan bar-team (bij evenementen) of schoonmaak-team.
 2. €45 voor afkoop van deelname aan bar-team (tijdens evenementen))* of schoonmaakteam. Bardiensten tijdens de repetitieavond worden wel gedaan.  Mocht een lid ondanks verzoeken er niet aan toekomen om deze bardiensten/ schoonmaakdiensten te doen, dan wordt aan het eind 15,- euro per gemiste activiteit in rekening gebracht. (max 3 x 15,-)

Hoe zorgen we dat deze afspraken in de praktijk ook nageleefd worden?

Bardienst

 1. De bardiensten op de repetitie avonden worden door iemand in het orkest ingedeeld. Mocht iemand niet ingedeeld willen worden en willen afkopen dan geeft de coördinator dit door aan de lasthebber financiën. Deze stuurt een factuur van 30,- euro per jaar. (nb als er geen bardienst beschikbaar is op een repetitie avond, gaat de bar niet open)
 2. Als iemand niet ingedeeld wil worden voor bardiensten bij evenementen en/of schoonmaak, dan geeft diegenen dat door aan de coördinator bardiensten. Hij/zij deelt deze mensen niet in en geeft aan de lasthebber financiën door dat er 45,=/jaar gefactureerd kan worden.
 3. Als aan het eind van het (kalender)jaar blijkt dat het ondanks herhaald verzoek niet gelukt is bardiensten te doen bij evenementen, dan wordt dat doorgegeven en wordt alsnog 15,- euro/ gemist evenement gefactureerd.

Schoonmaakdienst

Het schoonmaakteam maakt vrijwel maandelijks 2 uur schoon. Schoonmaak vindt plaats op de zaterdagochtend, onder begeleiding van een van de coördinatoren. De coördinatoren maken een jaarplanning, leden worden per e-mail gevraagd zich in te schrijven voor vier momenten van schoonmaak. De definitieve planning wordt in geprinte versie op het whiteboard in de foyer opgehangen (naast de trap). 
De coördinatoren versturen aan het begin van de week een herinnering per mail. Leden van het schoonmaakteam zijn zelf verantwoordelijk om voor vervanging te zorgen bij onverhoopte verhindering en dit door te geven aan de coördinator. Er kan geruild worden met een ander lid van het schoonmaakteam, maar ook een naaste kan het lid van het schoonmaakteam vervangen. 

NB een combinatie van bardiensten en schoonmaak behoort tot de mogelijkheden mits in onderling overleg geregeld.

)* het betreft ongeveer 2-3 bardiensten bij evenementen per jaar.

Top