Home / Vereniging

Vereniging

Het Dordrechts Philharmonisch Orkest is een muziekvereniging. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Statuten regelen hoe besluiten worden genomen binnen de vereniging. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Door de leden wordt een bestuur gekozen. De voorzitter wordt door de ALV in functie  gekozen

Top