Home / Vrienden van de Phil

Vrienden van de Phil

Wat zijn Vrienden van de Phil? Van oudsher is het Dordrechts Philharmonisch Orkest een vereniging met enthousiaste leden die zich individueel, maar vooral ook samen inzetten om de Phil te laten floreren. Een prachtige doelstelling natuurlijk, waarvoor financiële steun onontbeerlijk is.

Gelukkig wordt die steun ondermeer beschikbaar gesteld door een heel belangrijke groep mensen, “Vrienden van de Phil” genaamd. Zij bouwen mee aan de toekomst van De Phil. Voor de vereniging is deze steun in de rug van onschatbare waarde. Instrumenten, maar ook het verzorgen van concerten worden steeds duurder. Daarnaast heeft het Dordrechts Philharmonisch Orkest nog steeds een wensenlijst om bijvoorbeeld nieuwe instrumenten aan te kunnen schaffen. Nieuwe “Vrienden” zijn altijd van harte welkom om onze vereniging te steunen.

We hopen belangstellenden binnenkort als “Vriend van de Phil” te mogen verwelkomen. Onze hartelijke dank alvast.

Informatie over Vrienden van De Phil is opgenomen in een speciale folder.

Top