Home / Vrienden van de Phil

Vrienden van de Phil

Van onschatbare waarde, zo ziet het Dordrechts Philharmonisch haar eigen fanclub Vrienden van de Phil

Een Vriend van de Phil heeft een bijzondere plaats binnen de vereniging. Zij bouwen mee aan de toekomst van De Phil. Voor de vereniging is deze steun in de rug van onschatbare waarde. Deze geldelijke steun is voor de Phil heel belangrijk, want met die bijdragen worden bijvoorbeeld nieuwe instrumenten en bladmuziek gekocht, worden speciale concerten bekostigd en kunnen wensen ten aanzien van het mooie BeneVia Muziekcentrum worden gerealiseerd. Maar Vriend zijn betekent meer dan dat. Het houdt ook in dat de vereniging wordt gesteund op andere gebieden. Vrienden van de Phil zijn de trouwste bezoekers van onze concerten en ook bij andere evenementen is hun aanwezigheid altijd merkbaar. Daarnaast zijn er Vrienden die de Phil soms ook kunnen en willen ondersteunen bij de horeca-exploitatie en/of het onderhoud van het muziekcentrum. Gouden handen, waarmee de vereniging enorm is geholpen.

We hopen belangstellenden binnenkort als Vriend van de Phil te mogen verwelkomen. Onze hartelijke dank alvast.

Vriendschap is wederzijds 

Natuurlijk hebben Vrienden bij ons een streepje voor. Om de betrokkenheid zo groot mogelijk te maken biedt de Phil haar Vrienden

♪ Een Vriendenpas met kortingen op de concerten van de Phil. 

♪ Een gratis abonnement op ‘de Phileriaan’, het verenigingsblad van de Phil. Vrienden van de Phil ontvangen zo alle informatie uit eerste hand. 

♪ Indien gewenst informatie per email. 

♪ Meestal kunnen Vrienden van de Phil vooraf concertkaarten en zitplaatsen reserveren, waardoor zij geen concert hoeven te missen. 

♪ Een warm welkom tijdens openbare repetities van de orkesten, waardoor de band het gehele jaar bestaat. 

Vrienden zijn welkom bij de jaarlijkse verenigingsevenementen, waaronder de uitblaasrepetitie en barbecue, de Paasbingo en de Nieuwjaarsreceptie. 

♪ Erkenning van jubilerende Vriendschappen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier om Vriend van de Phil te worden.

Top