Home / Vrienden van de Phil

Vrienden van de Phil

Een Vriend van de Phil heeft een bijzondere plaats binnen de vereniging. Zij bouwen mee aan de toekomst van De Phil. Voor de vereniging is deze steun in de rug van onschatbare waarde. Deze geldelijke steun is voor de Phil heel belangrijk, want met die bijdragen worden bijvoorbeeld nieuwe instrumenten en bladmuziek gekocht, worden speciale concerten bekostigd en kunnen wensen ten aanzien van het mooie Fidus Muziekcentrum worden gerealiseerd. Maar Vriend zijn betekent meer dan dat. Het houdt ook in dat de vereniging wordt gesteund op andere gebieden. Vrienden van de Phil zijn de trouwste bezoekers van onze concerten en ook bij andere evenementen is hun aanwezigheid altijd merkbaar. Daarnaast zijn er Vrienden die de Phil soms ook kunnen en willen ondersteunen bij concerten als gastvrouw/man of bardiensten draaien en/of het onderhoud van het muziekcentrum. Gouden handen, waarmee de vereniging enorm is geholpen.

De bijdrage voor de vriendschap is in 2003 vastgesteld op minimaal 25 euro per jaar. Dat bedrag is de afgelopen 20 jaar door ons niet opgehoogd. Op dit moment werken we aan een nieuw plan voor de vrienden, voor 25 euro per jaar kunnen we nagenoeg geen tegenprestatie meer leveren. En er is toenemend behoefte aan sponsor bijdragen.

Ons ‘verenigingsblad’ de Phileriaan is inmiddels digitaal en ontvangen vrienden van de Phil natuurlijk ook. Ook blijven ze van de verenigingsactiviteiten op de hoogte via de nieuwsbrief per mail. 

In het digitale tijdperk hebben we de vriendenpas afgeschaft. Voor optredens worden wel vooraankondigingen gegeven, maar geen kortingen meer op de tickets. 

Vrienden nodigen we graag bij onze jaarlijkse besloten verenigingsactiviteiten uit, zoals de uitblaasrepetitie met BBQ, de paasbingo en nieuwjaarsreceptie. Uiteraard zijn vrienden ook welkom op repetitie avonden van onze orkesten.

We hopen belangstellenden binnenkort als Vriend van de Phil te mogen verwelkomen. Onze hartelijke dank alvast.

Vriendschap is wederzijds.

Top